Stora energibesparingar i Cityhusets kulisser

Med behovsstyrd belysning, smartare värme och ventilation sparar gallerian Cityhuset i Eskilstuna 180 000 kilowattimmar (kWh) per år, utan att kunderna märker någon skillnad.

Typ av stöd Typ av stödmottagare Slutår
Nationella regionalfondsprogrammet Företag & organisationer 2014
Typ av stöd Nationella regionalfondsprogrammet Typ av stödmottagare Företag & organisationer Slutår 2014

Gallerian Cityhuset har ett 30-tal butiker och ligger centralt i Eskilstuna. 2011 gjordes en energikartläggning av byggnaden med stöd från Energimyndigheten. Ett antal energisparande åtgärder genomfördes, med ambitionen att minska energianvändningen med 80 000 kWh per år. Men besparingen blev mer än dubbelt så stor.

– Anledningen till kartläggningen var att vi eftersträvar lägre energianvändning, av både miljöhänsyn och ekonomiska skäl. En miljövänlig profil är en viktig del av vårt varumärke och vi siktar på att i framtiden certifiera Cityhuset med miljömärkningen Green Building. Att det gick att få ekonomiskt stöd för energikartläggningen kände vi inte till från början – det blev en glad överraskning under arbetets gång, förklarar Ulf Söderström, teknisk chef för Cityhuset.

Smarta förändringar påverkar inte kunden

Som ett resultat av studien infördes bland annat behovsstyrd belysning samt förbättringar av värme och ventilation i Cityhuset. För gallerians besökare innebär åtgärderna inga märkbara förändringar. Temperaturen i gallerian har inte sänkts, ventilationen tar fortfarande in generösa mängder friskluft och belysningen i butikerna är oförändrad. Men i bakutrymmen som förråd, gångar och trapphus finns nu sensorer som tänder belysningen när personalen befinner sig där.

Ventilationen anpassas numera efter behov och byter inte längre ut onödigt mycket luft när antalet besökare är lågt. Med hjälp av nyinstallerade koldioxidmätare regleras intaget av friskluft automatiskt.

Bättre resultat än väntat

Åtgärderna var enkla att genomföra och kostade tillsammans cirka 275 000 kronor. Enligt kalkylen skulle energianvändningen minska med runt 80 000 kWh per år. Istället blev besparingen mer än dubbelt så stor – cirka 180 000 kWh på årsbasis. Enligt energikartläggningen är det en energibesparing på drygt 15 procent. Kostnadssänkningen blir runt 125 000 kronor, vilket innebär att investeringarna betalar sig på cirka två år.

– Att vi börjat jobba med energifrågor och att vi arbetar konsekvent med uppföljning har gjort driftspersonalen mer medveten och fokuserad på energibesparingar. Det är min förklaring till den oväntat stora besparingen, säger Ulf Söderström.

Nu planerar Cityhuset för nästa steg i energispararandet. Under 2013 kommer ett antal ventilationsaggregat i byggnaden att bytas ut mot nya aggregat med mer effektiv värmeåtervinning.

Resultat

Resultat