Pågående uppdrag och satsningar

Vätgas är en energibärare som får en allt större betydelse för det hållbara energisystemet. Här hittar du information om våra pågående uppdrag och satsningar rörande vätgas.

Vätgasstrategi

Energimyndigheten redovisade den 25 november 2021 en nationell strategi för fossilfri vätgas, elektrobränslen och ammoniak. Strategin ska underlätta omställningen till fossilfrihet och i arbetet har olika hinder analyserats för att peka ut effektiva insatser som staten kan vidta. Eftersom utvecklingen går snabbt prioriteras åtgärder som kan genomföras de närmaste fem åren.

Strategin för fossilfri vätgas, elektrobränslen och ammoniak

Strateginoden EnergHy

Inom regeringsuppdraget sektorsstrategier för energieffektivisering samlar Energimyndigheten svenska företag som kraftsamlar branschöverskridande för att nå Sveriges energieffektiviseringsmål till 2030. I strateginoden EnergHy satsar Svea Vind på fossilfri vätgasframställning och skapar samarbeten och nya affärsmodeller med andra aktörer och initiativ.

Strateginoden EnergHy

IPCEI Vätgas

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att möjliggöra för företag med vätgasprojekt som Sverige kan stödja, att anmäla intresse för att delta i IPCEI Vätgas. Energimyndigheten ska informera, samordna och planera ansökningsprocessen för IPCEI Vätgas. Uppdraget pågår till 2027.

IPCEI Vätgas

Forskningsprogrammet fordonsstrategisk forskning och innovation – FFI

Industriklivet (HYBRIT)

IEA Hydrogen

Tekniksamarbetet inom Hydrogen handlar om vätgas som
möjlig komponent för ett hållbart energisystem inom alla sektorer såsom transporter, byggnader och industri.

Tekniksamarbetet IEA Hydrogen