Näringsverksamhet

Den som planerar att uppföra vindkraftverk måste även tänka på hur annan näringsverksamhet i området både påverkar och påverkas av de planerade vindkraftverken.