Växthusgasutsläpp

Drivmedelsleverantörerna rapporterar varje år sina drivmedel till oss. Tack vare det kan vi sammanställa genomsnittliga växthusgasutsläpp för de olika typer av drivmedel som finns på marknaden.

Energimyndigheten sammanställer årligen en rapport, Drivmedel, i vilken vi visar bland annat hur mycket av varje drivmedel som levereras, växthusgasutsläppen från dem, och vilka råvaror som används (samt var de kommer ifrån). I vår webbshop finns de tidigare drivmedelsrapporterna att ladda ner.

Drivmedel 2023

Webbshop

Allt fler organisationer vill räkna klimatpåverkan från sina transporter. Vi rekommenderar att prata med er drivmedelsleverantör för att få korrekt data. I nedanstående tabell visar vi genomsnittligt utsläpp för olika drivmedel som levererats från alla leverantörer under 2023. Drivmedlens klimatpåverkan och värmevärde varierar, och det beror på:

  • hur mycket biodrivmedel som har blandats in,
  • vilken klimatpåverkan de inblandade biodrivmedlen har i ett livscykelperspektiv,
  • vilken klimatpåverkan den fossila andelen av drivmedlet har.

Drivmedel

g CO2e/MJ
g CO2e/liter
MJ/liter
Alkylatbensin MK1
93,3
3 004
32,2
Bensin MK1
83
2 581
31,1
Diesel MK1
69,5
2 460
35,4
Diesel MK3
83,3
2 974
35,7
E85
46,3
1 065
23
ED95
20,2
430
21,3
FAME100
33,2
1 096
33

HVO100

16,4
558
34

Flygfotogen

87
3 010
34,6

El

7,2
LNG/LBG (kg)
0,8
40
49,9
Fordonsgas (kg)
7,4
360
48,7
Naturgas, EU (kg)
70,9
3 432
48,4