Förslag på tekniska justeringar av norska kvoter är ute på remiss

Norges Vassdrags og- Energidirektorat (NVE) har i dag skickat ut förslag på tekniska justeringar av norska kvoter på remiss.

Underlaget är på remiss till den 27 augusti 2019. NVE har även publicerat ett notat som förklarar beräkningstal för tekniska justeringar av kvoter på sin webbsida.

Underlaget som är på remiss hittar du här.

Förklarande underlag för tekniska justeringar hittar du här.

Energimyndigheten överlämnade underlag för tekniska justeringar av de svenska kvoterna den 15 maj 2019. Rapporten som överlämnades till regeringen hittar du här.