Kvotnivåer

Kvotplikten varierar årligen. Nedan finns de fastställda kvoterna för åren 2003-2035. 

Från och med 2018 fastställs kvoterna i förordningen om elcertifikat.

Kvoterna från 2018 har fastställts av regeringen enligt
Energimyndighetens underlag för fastställande av kvoter i förordningen om elcertifikat.

Beräkningsverktyg för tekniska justeringar

Baserat på egna antaganden om elcertifikatmarknaden kan du enkelt uppskatta nästa tekniska justering med följande beräkningsverktyg:

Till beräkningsverktyget för tekniska justeringar

Tekniska justeringar 2018

Teknisk justering av 2019 års kvot fastställdes av regeringen den 28 juni 2018 utifrån Energimyndighetens underlag.

Tekniska justeringar 2019

Energimyndighetens underlag till regeringen om tekniska justeringar av 2020 års kvot

Tekniska justeringar 2020

Energimyndighetens underlag till regeringen om tekniska justeringar av 2021 års kvot

Tekniska justeringar 2021

Energimyndighetens underlag till regeringen om tekniska justeringar av 2022 och 2023 års kvot

Tekniska justeringar 2022

Energimyndighetens underlag till regeringen om tekniska justeringar av 2023 års kvot

Tekniska justeringar 2024

Energimyndighetens underlag till regeringen om tekniska justeringar av 2025 års kvot

Nya kvoter för åren 2024 - 2035

Energimyndigheten fick i uppdrag att räkna om kvoter i och med införande av stoppregel för elcertifikatsystemet.

Energimyndighetens underlag till regeringen om nya kvoter och en uppdaterad elanvändningsprognos. Kvoterna i nedanstående tabell kommer att uppdateras när regeringen har beslutat om nya kvoter i förordningen. 

 

Beräkningsår

Kvot i %

2003
7,4
2004
8,1
2005
10,4
2006
12,6
2007
15,1
2008
16,3
2009
17,0
2010
17,9
2011
17,9
2012
17,9
2013
13,5 
2014
14,2 
2015
14,3 
2016
23,1
2017
24,7
2018
29,9
2019
30,5
2020
26,5
2021
25,5
2022
26,2
2023
25,1
2024
27,3
2025
31,3
2026
32,3
2027
37,6
2028
37,9
2029
38,3
2030
37,7
2031
35,9
2032
34,1
2033
31,6
2034
29,2
2035
27,6