Investeringsstöd till små och medelstora företag för effektivare energianvändning

Har du ett litet eller medelstort företag som gjort en energikartläggning och vill ta nästa steg i energiarbetet? Då kan du söka stöd för att genomföra åtgärder som leder till effektivare energianvändning. Stödet ska bidra till att täcka investeringens merkostnader som är nödvändiga för att få en mer energieffektiv verksamhet. Investeringsstödet går att söka fram till 15 oktober 2019.

Det går att söka stöd för olika typer av energieffektiviserande åtgärder, till exempel:

  • uppdatering/utveckling av produktionsanläggning
  • implementering av ny teknik.

– Små och medelstora företag har stora möjligheter att energieffektivisera men trots att många åtgärder är lönsamma och relativt enkla att göra så finns det ett ”genomförandegap”. Företagen vet vad som behövs men har inte tillräckligt med egen kapacitet för genomförande. För att få fler att göra mer, ges nu möjligheten för företag att söka investeringsstöd, säger Annika Hägg projektledare Teknikutveckling och innovation.

Företag kan få upp till 50 procent i stöd av stödgrundande kostnader för en åtgärd. Stödberättigande kostnader är de investeringsmerkostnader som gör det möjligt att få en mer energieffektiv verksamhet. Det är med andra ord enbart kostnaden för att investera i en mer energieffektiv lösning, det vill säga den kostnad som är direkt kopplad till energieffektivisering, som är stödberättigad. För att kunna söka stödet måste företaget:

Beviljade projekt får som längst pågå till 2020-04-30. 

Om Nationella regionalfondsprogrammet

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att stödja små och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning genom stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Energimyndigheten utlyser cirka 20 miljoner kronor inom till Investeringsstödet inom projektet Teknikutveckling och innovation. Satsningen görs inom ramen för Nationella regionalfondsprogrammet som pågår till och med år 2020.