Justerad rapport Kontrollstation 2019 för reduktionsplikten

Energimyndigheten har nu tagit fram en justerad rapport för Kontrollstation 2019 för reduktionsplikten.

Energimyndigheten rapporterade i juni en utvärdering av systemet med reduktionsplikt. I oktober kompletterades rapporten med ett korrigerat reduktionspliktsscenario och nya känslighetsanalyser i en ny promemoria.

Den sammanslagna rapport vi nu tagit fram har rättats enligt de uppdateringar som vi presenterade i kompletteringen och kompletterats med känslighetsanalyserna som vi då presenterade.

Den justerade rapporten Kontrollstation 2019 hittar du här i vår webbshop.