Marknadsseminarium för elcertifikat

Idag klockan 9.00 öppnar Energimyndigheten och Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) det årliga marknadsseminariet för elcertifikat på Arlanda i Stockholm.

Under dagen kommer vi bland annat att presentera årsrapporten för elcertifikatmarknaden 2018 och underlag för tekniska justeringar av svenska och norska kvoter.

Energimyndighet ska enligt uppdrag i regleringsbrev för år 2019 redovisa underlag för tekniska justeringar av kvoter för beräkning av kvotplikt. Rapporten som har överlämnats till regeringen hittar du här. 

NVEs förslag på tekniska justeringar och de andra presentationerna som kommer att hållas under marknadsseminariet för elcertifikat hittar ni på vår webbsida för marknadsseminariet. NVE planerar att skicka ut sitt förslag på tekniska justeringar på remiss under vecka 21.

Årsrapporten hittar ni på vår sida för marknadsstatistik