Ny rapport: Strukturomvandling och digitalisering slår mot klassiskt kvinnligt dominerade yrken

I en ny branschanalys som tagits fram av Energy Competence Center ser man att energibranschen är i stor förändring när det handlar om ökad akademisering och att digitaliseringen slår mot klassiskt kvinnligt dominerade yrken. Rapporten är framtagen på uppdrag av Energimyndigheten, Energiföretagen Sverige och Mälardalens högskola.

Rapporten som är den tredje i raden visar att det går att urskilja en ökad akademisering i energisektorn. Den nya analysen visar att personer med utländsk bakgrund samt kvinnor har högre utbildning i allt större utsträckning än för tio år sedan.

– Energibranschen blir äldre och behovet av välutbildade experter märks tydligt under den tioårsperiod som vi har haft möjlighet att följa branschens omvandling och akademisering. Självklart sätter det fokus på branschens vilja och förmåga att öka sektorns allmänna rekryteringsbas i tekniska yrken och locka unga till utbildningar och jobb i branschen, säger Samuel Strömgren, projektledare på ECC.

Digitalisering utmanar vissa yrkestitlar

Det går också att skönja signaler om att digitalisering och automatisering utmanar yrkestitlar med majoriteten kvinnliga anställda, vilket går tvärt emot branschens och politikens jämställdhetsmål.

Tre av branschens 30 största yrken har majoritet kvinnor - det är kundtjänstpersonal, kontorsassistenter och ekonomiassistenter. De yrkena ingår bland de stödtjänster som börjar robotiseras just nu. I analysen går det även att se att andelen anställda i branschen har ökat med 10 procent, men trots det så är fördelningen mellan män och kvinnor densamma som för tio år sedan.

– Det är viktigt att vi fortsätter att arbeta långsiktigt och strategiskt med jämställdhetsfrågan, framförallt när det kommer till att skapa fler jämställda yrkesgrupper. Vårt projekt Qraftsamling som vi drivit under tre år har till exempel varit väldigt framgångsrikt. I våras gick vi också med i den internationella kampanjen Equal by 30, säger Pernilla Winnhed, vd på Energiföretagen.

Om rapporten

Energy Competence Center (ECC) har genomfört den senaste nationella analysen av Sveriges energibransch. Rapporten är finansierad av Energimyndigheten, Energiföretagen Sverige och Mälardalens högskola. I den nya analysen av energibranschen ingår fler än 1 000 företag med sammanlagt 68 000 anställda. Bokslutsdata följer branschens utveckling och kompetensdata följer jämställdhet, utbildningsnivå, yrkestitlar och åldersstrukturer inom branschen.

För mer information

Rapporten presenteras på ett frukostseminarium den 27 juni 2019.
Läs mer här för information och anmälan.  

Maria Westrin, Energimyndigheten, 016-544 21 25
Samuel Strömgren, ECC, 076-107 49 44, 
Neval Bilici, Energiföretagen Sverige