Regeringsbeslut: Ny kvot för 2020 i elcertifikatsystemet

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om elcertifikat som innebär att kvoten för 2020 sänks från 28,8 till 26,5 procent.

Den 27 juni beslutade regeringen om ändring av förordning om elcertifikat. Ändringen innebär teknisk justering av 2020 års kvot i enlighet med det underlag som Energimyndigheten överlämnade till regeringen under maj månad.