Snart kan du söka finansiering för projekt som bidrar till ett transporteffektivt samhälle

I början av 2020 planerar Energimyndigheten att utlysa medel för forsknings- och innovationsprojekt inom programmet Transporteffektivt samhälle.

Syftet med utlysningen är att främja forskning och innovation som bidrar till omställningen till ett transporteffektivt samhälle, där transportsystemet används mer resurseffektivt.

Ett transporteffektivt samhälle kännetecknas av effektiva transporter och därmed dämpad trafiktillväxt för personbil, lastbil och flyg samt att andelen trafikarbete som utförs med mer utsläppssnåla transportsätt ökar. Mer om programmet finns här

När:
Utlysningen öppnar i januari/februari 2020.

Vem kan söka:
Vi välkomnar ansökningar från alla aktörer som kan bidra till att lösa utmaningar och skapa ett transporteffektivt samhälle. Det kan till exempel vara akademi, företag och offentlig sektor.

Vetenskaplig inriktning:
Vi ser gärna projektförslag med inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora och teknik och naturvetenskap samt tvärvetenskapliga projektförslag.

Projektstorlek:
Det kommer att vara möjligt att söka för projekt i storleksordningen 2–7 miljoner kronor.

Projektinriktning:
Energimyndigheten välkomnar olika inriktningar på projektförslag men ser gärna att ansökningar beaktar jämställdhets- och mångfaldsperspektiv och tvärsektoriella samarbeten kopplat till utlysningens syfte.

Informationsmöte om utlysningen inom kort

Energimyndigheten kommer att ordna informationsmöte om utlysningen i februari 2020. Mer information om dessa tillfällen kommer snart, håll utkik på Energimyndighetens utlysningssida.