Välkommen att bidra med förslag som gör svenska godstransporter hållbara

Nu har du chansen att vara med och delta i arbetet för att göra svenska godstransporter fossilfria och mer transporteffektiva. Energimyndigheten bjuder in till öppen hearing i Stockholm.

Inom ramen för uppdraget sektorsstrategier för energieffektivisering bjuder Energimyndigheten in till en öppen hearing där aktörer inom sektorn Fossilfria transporter presenterar förslag till åtaganden som ska göra svenska godstransporter fossilfria och mer transporteffektiva.

Syftet med hearingen är att bjuda in fler aktörer att komma med förslag och delta i arbetet.

Aktörerna inom sektorn spänner mellan allt från transportföretag, transportköpare, fordonstillverkare, drivmedeltillverkare, energiföretag och forskare.

Vill du bidra? Välkommen med din anmälan senast 12 november.

ANMÄL DIG HÄR

Datum: 26 november, 2019

Tid: 09.15-12.45

Plats: World Trade Center Stockholm, lokal Atlanta

Program

09.15 Introduktion
09.30 Hållbarhetsmärkning e-handel/godstransporter och förbättrad information till köpare – presentation av åtaganden från aktörerna i arbetet med sektorsstrategier
09.50 Transportneutrala paketboxar – föredrag Qlocx
10.05 Elektrifiera vägar, stadsdistribution samt el för sjöfart – presentation av åtaganden från aktörerna i arbetet med sektorsstrategier
10.30   Batterier och elektrifiering – föredrag Energimyndigheten
10.50 Fika med smörgås
11.05 ED95 för godstransporter – föredrag Agroetanol
11.20 Biogas för godstransporter – föredrag Energigas Sverige
11.35 Ökad intermodalitet och Optimerade ban- och terminalavgifter presentation av åtaganden från aktörerna i arbetet med sektorsstrategier
11.50  Workshop med möjlighet att gå med i presenterade åtaganden eller skapa nya initiativ
12.30   Interaktiv avslutning och sammanfattning av förmiddagen
12.45  Lunch

Mer om sektorsstrategierna

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att i samverkan med aktörer ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering. Strategierna ska bidra till målet om 50% effektivare energianvändning till 2030 samtidigt som hänsyn tas till övriga energi- och klimatmål. I början av 2018 beslutades det om vilka sektorer som kommer ligga till grund för uppdraget och därmed få strategier. Under 2019 har aktörer inom de olika sektorerna arbetat vidare med strategierna och tagit fram strategiska områden, avgörande frågor och förslag på åtaganden.

Läs mer om uppdraget på: www.energimyndigheten.se/sektorsstrategier