Välkommen att ta del av nya insikter om flexibilitet och nätkapacitet

Nu har du chansen att få ta del av nya insikter från pågående piloter och projekt om flexibilitet och kapacitet, samt bidra till vidareutvecklingen av CoordiNet-projektet. Detta på ett fullmatat heldagsseminarium i Stockholm den 5 december.

Välkommen till ett heldagsseminarium med CoordiNet-forum – denna gång i samarbete med SamspEL Arena. Vi håller till på Hotel Birger Jarl i Stockholm den 5 december.

Seminariet anordnas inom ramen för Energimyndighetens uppdrag om att ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering.

Nu i vinter ska CoordiNet starta upp innovativa marknader för effektflexibilitet på flera platser i Sverige. I arbetet med att ta fram marknadsplatsen, dess plattform, processer och marknadsdesign har flera insikter kommit fram, som ger viktiga nycklar i arbetet med att frigöra mer flexibilitet och avhjälpa kapacitetsutmaningar.

Det pågår även flera andra projekt som presenterar idéer och lösningar kopplat till flexibilitet och kapacitet.

Energimyndigheten tillsammans med Power Circle och den svenska delen av CoordiNet bjuder nu in till ett heldagsseminarium för att sprida ny kunskap och diskutera hur detta ska kunna omsättas i konkret handling.

Seminariet är öppet dig från näringslivet, akademin eller offentliga sektorn, och som är intresserad av den senaste utvecklingen inom flexibilitet och nätkapacitet. Låter det intressant? Anmäl dig via länken nedan senast 20 november.

Plats: Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8, Stockholm
Tid: 5 december, kl 9.30-17.00, med efterföljande mingel

ANMÄL DIG HÄR

Program

9.30 Invigning av tre demonstrationer inom CoordiNet (Gotland, Malmö och Uppsala)
Insikter från CoordiNet-projektet (Vattenfall, E.ON, SvK m.fl.)
Elektrifieringstrender i Västra Götaland (Tula Ekengren, VGR)
Olika utformning av flexibilitetsmarknader (Hallstein Hagen, NODES)  
11.35 Kort hearing för sektorsstrategin Flexibelt och robust energisystem. Hur långt har vi kommit? Möjlighet att ge inspel.  
12.00 Lunch
Spår 1 Spår 2
13.00 Workshop med SamspEL Arena. Hur kan efterfråge-flex delta på lokala marknadsplatser för flexibilitet och stödtjänster?   13.00  Workshop med CoordiNet. Affären för flexibilitets-leverantör och flexibilitetsköpare  
14.40  Workshop med SamspEL Arena. Hur kan batterier delta på lokala marknadsplatser för flexibilitet och stödtjänster?  14.40  Forts. workshop med CoordiNet Affären för flexi-bilitetsleverantör och flexibilitets-köpare  
15.50 Forum för smarta elnät presenterar studie ”Nätplanering med flex för ökad kapacitet”, med Uppsala som case.  15.50  Workshop med CoordiNet. Ersättningsprinciper för flexibilitets-marknaden
17.00 Mingel med tilltugg

Om de medverkade aktörerna  

  • CoordiNet ska utveckla lokala marknader för flexibla kunder. Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution och Svenska kraftnät har tillsammans med Uppsala kommun, Expektra, Energiforsk och andra aktörer i Europa sökt medel från EU:s ramprogram Horizon2020 för att frigöra effektflexibilitet för att möta elnätens framtida utmaningar. Koordinering mellan TSO/DSO/kund kommer att testas på regionala marknader med system- och flexibilitetstjänster.  
  • Energimyndigheten har fått i uppdrag att tillsammans med branschen ta fram olika sektorsstrategier för energieffektivisering. CoordiNet-forum är ett dialogforum som arrangeras av sektorsstrategin Flexibelt och robust energisystem i syfte att samla de aktörer som är intresserade av att diskutera de utmaningar som tas upp inom CoordiNet samt bidra med inspel till projektet.
  • SamspEL är Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram inom elsystemområdet.   ­
  • SamspEL Arena är mötesplatsen för utveckling inom elsystem. Arenan samlar aktuell forskning och pilotprojekt och ger en plattform för att forskare, näringsliv och beslutsfattare tillsammans ska kunna vidareutveckla och diskutera lösningar för framtidens elsystem. SamspEL Arena arrangeras av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten.  

Mer om Energimyndighetens sektorsstrategier

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att i samverkan med aktörer ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering. Strategierna ska bidra till målet om 50% effektivare energianvändning till 2030 samtidigt som hänsyn tas till övriga energi- och klimatmål.

I början av 2018 beslutades det om vilka sektorer som kommer ligga till grund för uppdraget och därmed få strategier. Under 2019 har aktörer inom de olika sektorerna arbetat vidare med strategierna och tagit fram strategiska områden, avgörande frågor och förslag på åtaganden.

Läs mer om uppdraget på: www.energimyndigheten.se/sektorsstrategier