Var med och påverka sektorsstrategier för energieffektivisering

Nu har du möjlighet att vara med och påverka utvecklingen av sektorsstrategier för energieffektivisering. Inom uppdraget ska strategier för fem olika sektorer tas fram till år 2021, och via en hearing vill vi nu ha in dina synpunkter inför det fortsatta arbetet. Vi välkomnar dig som har intresse och engagemang i energifrågan - oavsett om du jobbar inom näringslivet, offentliga sektorn eller akademin.

Syftet med hearingen är att få dina inspel om utmaningar och möjligheter för att nå Sveriges energi- och klimatmål med fokus på energieffektiviseringsmålet. Tillsammans ringar vi in de områden som är kritiska för respektive sektor. Denna hearing är ett steg i processen att ta fram konkreta strategier per sektor till år 2021.

Datum: 14 mars, 2019
Tid: 09:00-17:00
Plats: Scandic Continental, Stockholm eller via länk.

Du som inte kan närvara på plats är välkommen att delta via webblänk och ställa frågor via chatten. Du hittar webbsändningen här.

Hearingen kommer att ske för en sektor i taget under hela dagen. Välj det eller de tillfällen där du vill medverka. Antalet platser är begränsat till 70 deltagare per sektor så först till kvarn gäller.

09.00-10.15: Flexibelt och robust energisystem
10.30-11.45: Resurseffektiv bebyggelse
13.00-14.15: Produktion i världsklass
14.30-15.45: Fossilfria transporter
16.00-17.00: Framtidens handel och konsumtion  

ANMÄL DIG HÄR

Vi behöver din anmälan senast den 7 mars.

Mer om sektorsstrategierna

Sektorsstrategier för energieffektivisering är ett uppdrag som ska leda till resurseffektiv energianvändning i hela Sverige. Inom varje sektor utvecklas strategier som ska säkerställa att Sverige når energieffektiviseringsmålet till år 2030 på ett kostnadseffektivt sätt. Det är branscher, offentliga aktörer och akademin som ska samverka för att skapa mål och handlingsplaner inom varje sektor och indelningen av sektorerna speglar behovet av samarbeten över de traditionella branschgränserna.

Läs mer om uppdraget på: www.energimyndigheten.se/sektorsstrategier