Växthusgasutsläppen från drivmedel fortsätter minska

Drivmedelanvändningen under 2018 minskar något och den förnybara andelen ökar till 23 procent. Det leder till att växthusgasutsläppen har minskat med 19 procent jämfört med baslinjen. HVO är det vanligast förekommande biobränslet, men minskar något under 2018, medan FAME ökar trefaldigt.

Årets sammanställning av drivmedelsleverantörernas rapportering ”Drivmedel 2018” är nu klar. Sammanställningen omfattar drivmedel som används inom vägtrafik och till arbetsmaskiner och spårbunden trafik under 2018.

Diesel fortsätter öka

Diesel MK1 ökar och bensin MK1 minskar, liksom tidigare år. FAME100 och E85 har ökat och bryter därmed trenden mot tidigare år. HVO100 har minskat något jämfört med 2017.

Biobränslena i drivmedel fortsätter öka – 94 procent i fordonsgasen

Inblandningen av biobränslen har ökat och uppgår under 2018 till 23 procent (GWh/GWh). Andelen biobränslen i diesel uppgår till 23 volymprocent, i bensin till 6,3 volymprocent och i fordonsgas till 94 procent (GWh/GWh).

Växthusgasutsläppen minskar från transporter

Växthusgasutsläppen har sammantaget minskat med 19 procent jämfört med 2010 års drivmedel. Målen för enskilda leverantörer är 6 procent 2020.

Restprodukter och avfall som råvara ökar

Andelen restprodukter och avfall som råvara till biobränslen fortsätter öka. 73 volymprocent av biobränslena tillverkades av restprodukter och avfall. PFAD klassas fortfarande under 2018 som restprodukt. Det vanligaste biobränslet är HVO och 46 procent av HVO:n tillverkades av restprodukter från palmoljetillverkning.

Rapporten Drivmedel 2018

Rapporten hittar du till höger under Publikationer. Den kommer även inom kort att finnas i webbshop.

Information om kvalitetsproblem i Energimyndighetens officiella drivmedelsstatistik för 2018