125 miljoner kronor till grundforskning om framtidens hållbara energisystem

Nu har Energimyndigheten beviljat cirka 125 miljoner kronor till 25 olika projekt inom utlysningen Nyfikenhetsdriven forskning för hållbara energisystem.

Projekten i utlysningen spänner över ett brett fält av energifrågor och har en hög vetenskaplig kvalitet. På sikt ska projekten ha potential att bidra med ny kunskap, ökad förståelse eller nya lösningar för att möta avgörande utmaningar rörande framtida energisystem.

Några exempel på projekt som spänner över olika forskningsfält och discipliner är bland annat ett projekt som ska forska om och utveckla en ny typ av batteriteknik. Projektet förväntas leda till kunskap om hur man kan stabilisera och skydda litium-luft-batteriers känsliga delar från luftens negativa inverkan. Litium-luft-batterier har tack vare att de använder syrgas som aktivt material en mycket hög energidensitet och skulle kunna utgöra en framtida batteriteknik med stor potential. Ett annat projekt ska utveckla kunskap om hur förnybar energi och resurseffektivitet organiseras och leds i ett storskaligt stadsutvecklingsprojekt samt att utforska hur utvecklingen är relaterad till lokala och nationella energisystem och dess hållbara omställning.

Mer information om alla projekt finns under Dokument och i Energimyndighetens projektdatabas

– Antalet ansökningar var rekordhögt och vi är glada att så många bra projekt sökt stöd inom utlysningen Nyfikenhetsdriven forskning för ett hållbart energisystem. Fler aktiva forskare behövs inom energiområdet för att trygga akademins långsiktiga konkurrenskraft och för att nå målet att vara ett av världens främsta länder inom forskning och innovation och en ledande kunskapsnation, säger Fredrik Brändström programansvarig på Energimyndigheten.

Insatser inom grundforskning 2021

Energimyndigheten har finansierat grundforskningsprojekt inom energiområdet i samverkan med Vetenskapsrådet sedan 2006 i en gemensam bred utlysning. Energimyndigheten kommer nu att göra en översyn över denna satsning, utifrån den budget som är aviserad för 2021 och kommande energiforskningsproposition. Nyfikenhetsdriven grundforskning finns även som en viktig komponent i många av Energimyndighetens övriga tematiska utlysningar.

Nyheter