Projektdatabas

Sök bland pågående och avslutade projekt (beslutade senare än 2008-07-01) som är finansierade av Energimyndigheten.

Behöver du sökhjälp?

Observera: Budget visar beviljat belopp och inte beslutat belopp i sökningen. Beslutat belopp tar hänsyn till återföringar mellan år och därför kan det uppfattas som att ett projekt har mer stöd än beslutat. Projektdatabasen är under uppdatering och detta kommer att korrigeras under de närmaste veckorna så att beslutat belopp visas istället för beviljat belopp i sökningen.