Branschen sluter upp kring hållbarhetsmärkning av godstransporter

En märkning som hjälper konsumenten att välja hållbara gods- och e-handelstransporter är en viktig åtgärd för att sänka de fossila utsläppen i inrikes transporter. Nu startar arbetet med att få fram en effektiv märkning, som kan vara på plats redan i år för godstransporter och nästa år för e-handelstransporter.

Nu har arbetet med att ta fram en hållbarhetsmärkning för godstransporter och e-handel startat. Startskottet var ett samverkansmöte som hölls den 4 maj. Det leddes av transportföretagens miljökommitté och involverade allt från e-handlare till transportköpare, branschförbund och olika märkningsorgan.

Aktörerna är överens om att det är viktigt att få till en effektiv och transparent märkning inom transportbranschen.

– För transportköparen och konsumenten ska det framgå vad det innebär när transporten har hållbarhetsmärkning. Märkningen av godstransporter ska också täcka in en bredd av hållbarhetsaspekter och bygga på de märkningssystem som redan finns på marknaden eller är under utveckling, säger Mårten Sjölin som är samordnare för åtagandet att skapa hållbarhetsmärkning för godstransporter och e-handel.

Hållbarhetsmärkning är ett system som säkerställer att transporten uppfyller ställda krav gällande klimat, miljö, säkerhet och sociala villkor. Märkningen kan bidra till en effektivisering av transportarbetet jämfört med om det inte finns ett trovärdigt märkningssystem. Den förväntas också leda till att godstransporterna i högre utsträckning sker med fossilfria bränslen.

Arbetet görs inom ramen för Energimyndighetens uppdrag sektorsstrategier för energieffektivisering.

 

Kontaktperson Energimyndigheten
Karin Sahlin, projektledare för sektorn Fossilfria transporter

Kontaktperson Hållbarhetsmärkning godstransporter och e-handel
Mårten Sjölin, samordnare för åtagandet 

Nyheter