Från sågspån till biodrivmedel - satsning för en fossilfri transportsektor

Energimyndigheten har beviljat cirka 13 miljoner kronor till Preem. Stödet går till ett forskningsprojekt för att tillverka biodrivmedel av pyrolysolja i ett fullskaligt raffinaderi. Satsningen kan därmed bli betydelsefull i omställningen till en fossilfri transportsektor.

Inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel kommer att vara en av flera viktiga åtgärder för att ställa om till en fossilfri transportsektor. Energimyndigheten har under de senaste åren stöttat forskning om pyrolysolja och Preem har bidragit med både finansiering och kunskap i flera projekt.

– Nya produktionskedjor behöver testas i stor skala för att restprodukter från skogsbruket och skogsindustrin ska kunna användas för att ersätta fossila drivmedel i transportsektorn, säger Klara Helstad, chef för enheten hållbar industri vid Energimyndigheten.

Demonstrationstester sker i full skala

I projektet ska Preem genomföra demonstrationstester i full skala i en anläggning som är helt integrerad med övriga delar av ett komplext raffinaderi.

– Det här är ännu ett viktigt steg i vår omställning att producera fem miljoner kubikmeter biodrivmedel år 2030 och ligger helt i linje med Preems vision att vara ledande i omvandlingen mot ett mer hållbart samhälle, säger Petter Holland, vd för Preem.

Om programmet Pilot och demonstration

Programmet riktar sig till företag som har produkter och tjänster i behov av att testas i pilot- och demonstrationsprojekt. Projekten tar sikte på omställning av energisystemen och utmaningar i samhället såsom industrin, transport, bioenergi, el-området och bebyggelsen. Även systemdemonstrationer som inkluderar till exempel ekonomiska, infrastrukturella, regelverksmässiga och politiska förutsättningar kan få stöd. Läs mer om Pilotprojekt och demonstrationer för omställning.

För mer information, kontakta

Jonas Lindmark, Energimyndigheten, telefon 016-544 22 94

Olov Öhrman, Preem, telefon 010-450 40 90

 

Vad är pyrolysolja

Genom pyrolys kan grenar, rötter, toppar och sågspån omvandlas till en olja som sedan kan raffineras till förnybar bensin och diesel.

Processen går ut på att ett ämne snabbt hettas upp till en hög temperatur så att det fasta materialet faller sönder och förångas och kan kondenseras ut till en vätska.

Nyheter