Helhetsperspektiv inom solel, vindel och elnät skyndar på en hållbar omställning för klimatet

Elektrifiering är en av nyckellösningarna för att ställa om till ett hållbart samhälle. Men omställningen måste gå snabbare. Därför tar vi nu ett krafttag för att få med hela systemperspektivet för förnybar el och det framtida elsystemet. Flera spännande projekt ska precis starta – och vi söker nya projekt som kan svara på utmaningarna och utveckla framtidens solel, vindel och elnät för en hållbar omställning för klimatet.


Bild: Pixabay

En ökad helhetssyn och systemperspektiv är en nyckel för en hållbar omställning för klimatet. Genom att slå ihop områden som solel, vindel och elnät har vi fått en bättre möjlighet att fånga upp de breda utmaningar som finns – och en helt annan möjlighet till helhetssyn och systemperspektiv.

Projekten inom området möter tre viktiga utmaningar för elsystemets utveckling:

  • en inkluderande och socialt hållbar omställning
  • ett resurseffektivt och konkurrenskraftigt elsystem
  • ett elsystem som säkrar elförsörjningsbehovet för en hållbar omställning för klimatet i alla samhällssektorer.

Nya projekt tar sig an breda utmaningar

Totalt skickades 150 ansökningar in och nu har 24 projekt valts ut. De får sammanlagt cirka 100 miljoner kronor i stöd.

– Vi har fått in spännande projekt, i flera fall från bekanta sökanden, som har tagit ett större helhetsgrepp eller slagit sig ihop med nya aktörer. Det är tack vare kombinationen av områdenas olika aspekter, säger Carolina Ahlqvist, handläggare på Energimyndigheten.

Flera projekt har intressanta projektupplägg för att hantera de många systeminriktade och ofta tvärvetenskapliga frågeställningar som ryms inom utmaningarna.

– Ett exempel är IVL:s scenariostudie ”Hundra procent förnybart – hur många procent hållbart?” som ska analysera hur omställningen till ett helt förnybart elsystem kan ske på ett hållbart och resurseffektivt sätt, samtidigt som försörjningstrygghet och konkurrenskraft säkras, säger Linus Palmblad, handläggare på Energimyndigheten.

Andra projekt handlar exempelvis om att utveckla specifika lösningar inom de tre områdena. De har potential att bidra med stora effekter i samhället. Ett exempel är Siemens projekt om hur kommersiella byggnader resurseffektivt kan balansera elsystemet genom förbrukningsflexibilitet i vilket de ska demonstrera ett prekommersiellt system för ett så kallat virtuellt kraftverk i ett köpcentrum.

Ny utlysningsomgång

Elektrifiering är ett av Energimyndighetens särskilt utpekade behovsområden i det inspel till regeringens kommande forskningspolitik som myndigheten lämnade hösten 2019. Under våren 2020 öppnar tre nya utlysningar om totalt närmare 100 miljoner kronor inom området.

– Vi hoppas på att vi får in än mer samhällsvetenskapliga och tvärvetenskapliga projekt i denna utlysningsomgång, säger Linus Palmblad.

Aktuella utlysningar

Först ut är utlysningen om en hållbar utbyggnad av solel som öppnade den 17 februari och stänger 14 april.

Den 3 mars öppnade utlysningen om forskning och innovation för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Den utlysningen stänger 10 juni.

Den tredje utlysningen på elektrifieringstemat berör utvecklingen av en hållbar integrering av el- och transportsystemen och planeras öppna i slutet av mars och stänga i juni.

 

Nyheter