Marknadsseminarium för elcertifikat

Idag klockan 12.30 öppnar Energimyndigheten och Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) det årliga marknadsseminariet för elcertifikat. På grund av COVID-19 arrangeras seminariet som ett kortare webbseminarium.

Under eftermiddagen kommer vi bland annat att presentera årsrapporten för elcertifikatmarknaden 2019 samt underlag för tekniska justeringar av svenska och norska kvoter.

Energimyndighet ska enligt uppdrag i regleringsbrev för år 2020 redovisa underlag för tekniska justeringar av kvoter för beräkning av kvotplikt. Rapporten som har överlämnats till regeringen hittar ni här. Även NVE har tagit fram ett underlag för tekniska justeringar för år 2020 som har överlämnats till Olje og energidepartement. Förslaget är ute på remiss och kan läsas på NVEs hemsida.

Alla presentationer som hålls under marknadsseminariet för elcertifikat hittar ni på vår webbsida för marknadsseminariet.

Årsrapporten hittar ni på vår webbsida för marknadsstatistik.