Minska dina elkostnader – gå en webbkurs

Har du ett livsmedelsföretag? Nu har du möjlighet att gå en avgiftsfri webbkurs i energieffektivisering och lära dig mer om hur du kan använda företagets energi på ett smartare sätt.

Kursen är en bra möjlighet för dig att utbilda dig och medarbetarna i energifrågor när ni vill och var ni vill. Utbildningarna är interaktiva med filmade inslag, övningar och kompletterande texter. När utbildningen är avslutad har du fått:

  • konkreta energitips
  • förslag på genomförande
  • handfasta råd, både om vad man som anställd själv kan göra och hur företaget på ett övergripande plan kan arbeta för att minska energianvändningen.

Kursen passar både företag som är nybörjare och de som redan har kommit en bit på väg.

Utbildningen är producerad tillsammans med branschen:

– En av nycklarna till att nå en fossilfri industri är energieffektivisering. Därför har vi valt att vara med och ta fram den här utbildningen. Jag tror att den kan vara en god hjälp i det arbetet, säger Sara Sundquist, hållbarhetsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Sedan tidigare finns webbkurser för teknikföretag, installatörer samt hotell och restauranger. Här är en kommentar från en tidigare kursdeltagare på kurserna för hotell och restauranger:

Carola Nilsson, ägare, Hotell Hammarstrand:
– Att jaga energimonster var inget som gjordes i vår verksamhet tidigare, men efter att både jag och personalen genomförde Energismart Restaurang och Energismart Hotell pratar vi numera ofta ström, elanvändning och så vidare. Detta är ett fantastiskt bevis på att utbildningen gav något och att man tänker till i sitt arbete vad gäller energianvändning. Dessa utbildningar är riktigt bra uttänkta. Man får lära sig att det inte behöver handla om stora, svåra och kostsamma åtgärder.

Läs mer om kursen

Se en film om kursen:

 

Stöd för att energieffektivisera

Webbutbildningarna ingår i projektet Nätbaserat lärande och finansieras av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via det Nationella regionalfondsprogrammet. Genom programmet stöttar Energimyndigheten små och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning, och stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi.