Verktyg i arbetet

Här hittar du mallar, verktyg, checklistor och broschyrer som kan vara användbara för ditt långsiktiga energiarbete. Här finns även information om och länkar till Energimyndighetens webbutbildningar inom energieffektivisering.

Energismarta företag inspirerar till energieffektivisering för olika branscher

Energimyndigheten har webbutbildningar om energieffektivisering i olika branscher i utbildningsserien Energismarta företag. Innehållet i utbildningen uppmuntrar och inspirerar till fortsatt lärande och aktiviteter. 

Möt företag som genomfört en webbutbildning

Webbutbildningarna riktar sig till små och medelstora företag. Utbildningarna är framtagna för hotell, restauranger, teknikföretag, installatörer, livsmedelsföretag, fordonsverkstäder, gjuterier, bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare samt företag inom trä- och möbelindustrin. Hotell- och restaurangkurserna finns även på engelska. 

Välj din kostnadsfria kurs:
Fastigheter
Fordonsverkstad
Gjuteri
Hotell
Installatör
Livsmedelsföretag
Restaurang
Teknikföretag
Trä- och möbelföretag

Fördelen med webbutbildningar är framför allt att du kan genomföra dem var du vill och i lugn och ro när du har tid. Därmed kan alla anställda få samma utbildning även om man inte har möjlighet att samlas vid ett och samma tillfälle.

Energilyftet ger dig grundkompetens inom lågenergibyggande

Inom några år ska alla nya byggnader vara betydligt mer energieffektiva än idag och det ställer nya krav på byggbranschens kompetens inom lågenergibyggande. Den kostnadsfria webbutbildningen Energilyftet höjer din grundkompetens inom lågenergibyggande. Utbildningen vänder sig till dig som är beställare, arkitekt, ingenjör, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker.

Webbutbildning Energilyftet

Grönt hyresavtal skapar samverkan mellan hyresgäst och hyresvärd

Genom ett grönt hyresavtal har du som fastighetsägare eller hyresgäst möjlighet att minska energianvändningen och miljöpåverkan i dina lokaler. Energimyndigheten har tagit fram en webbutbildning för alla som vill lära sig mer om gröna hyresavtal.

I dokumentet Grönt hyresavtal kan du läsa mer.

Grönt hyresavtal (pdf)

Utbildningen är framtagen i samarbete med Fastighetsägarna. Kursen lär ut vad ett grönt hyresavtal är och hur det fungerar.

Webbutbildning om gröna hyresavtal