Nu kan små och medelstora företag åter söka stöd för energikartläggning

Stödet för energikartläggning är tillbaka. Mellan den 2 mars och 30 april 2020 kan små och medelstora företag åter söka stödet.

Genom att göra en energikartläggning får företaget en överblick av sin energianvändning och förslag på åtgärder för en smartare energianvändning. Ett företag kan få stöd för 50 procent av kostnaden och maximalt 50 000 kronor. Stödet går att söka mellan den 2 mars och 30 april i år.  

– Vi upplever att många som gör en energikartläggning är nöjda med kartläggningen och att de åtgärdsförslag som företagen får genomförs också ofta, säger Viktor Hases, projektledare för energikartläggningsstödet på Energimyndigheten.  

Fler mervärden än bara minskad energianvändning

Företag som tidigare har sökt och beviljats stöd för energikartläggning har tillsammans sparat 208 GWh. Det motsvarar ungefär hela Håbo kommuns elanvändning under 2017, en kommun med cirka 20 000 invånare.  

Förutom en positiv effekt på energianvändningen kan det även skapa andra mervärden för företaget, exempelvis en bättre arbetsmiljö.  

– Vi hoppas på att de som missade att söka stöd förra gången gör det nu. Det finns stora vinster att göra både för företagen själva och sett till helheten, säger Viktor Hases.

Ansök här.

Om energikartläggningsstödet

En energikartläggning är ett första steg i att komma igång och energieffektivisera. Det kan ge många fördelar för företaget, som till exempel:

  • sänkta energikostnader
  • stärkt konkurrenskraft
  • stärkt varumärke
  • minskad klimatpåverkan  

Mer om stödet och ansökan

Om Nationella regionalfondsprogrammet

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att stödja små och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning genom stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Energimyndigheten utlyser cirka fem miljoner kronor inom projektet Stöd till energikartläggning. Satsningen görs inom ramen för Nationella regionalfondsprogrammet som pågår till och med år 2021.

Nyheter