Ny hydraulisk pump ska göra framtidens eldrivna arbetsfordon ännu effektivare

Energimyndigheten och FFI-programmet har beviljat Linköpings universitet drygt 11,6 miljoner kronor i stöd för att utveckla tekniken kring en ny hydraulisk pump för att eldrivna arbetsfordon ska blir mer effektiva. Med den nya innovationen finns en potential att få en arbetsmaskin att gå 5–10 procent längre med samma batteristorlek.

Projektet Energieffektiva kompakta elektrohydrauliska komponent- och systemlösningar för arbetsmaskiner, Ehydraulik, kommer att drivas i tre år, och är ett samarbete mellan Linköpings universitet och fordonstillverkarna Volvo Construction Equipment AB, Epiroc Rock Drills Aktiebolag, Volvo Personvagnar AB samt underleverantören Gnutti Carlo Sweden AB. I projektet ingår även finansiering av två doktorander.

Det här projektet kommer att öka kunskapsuppbyggnaden inom elektrifieringsområdet, vilket är en förutsättning för utvecklingen av effektiva eldrivna arbetsfordon, säger Peter Kasche som är forskningshandläggare vid Energimyndigheten.

Projektet kompletterar det större projektet för att utveckla en koldioxidfri gruvbrytning Testbädd för integrerat, effektivt, koldioxidfritt gruvbrytningssystem som också det fått stöd från Energimyndigheten.

Bakgrund

FFI, Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, är ett samarbete mellan staten (VINNOVA, Trafikverket och Energimyndigheten) och fordonsindustrin (Scania CV, AB Volvo, Volvo Personvagnar och FKG) om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet. Satsningen omsätter årligen knappt 1 miljard kronor, varav hälften är offentliga medel.