Nya projekt ska bidra till negativa utsläpp av växthusgaser

Energimyndigheten har beslutat att finansiera sju projekt som på sikt ska bidra till negativa utsläpp. Bland projekten finns till exempel en testanläggning på ett kraftvärmeverk och en genomförbarhetsstudie inom skogsindustrin.

Att uppnå negativa utsläpp är en förutsättning för att uppfylla Sveriges klimatpolitiska mål om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast år 2045 och därefter uppnå negativa utsläpp. Nu får sju forskningsprojekt dela på totalt cirka 9,7 miljoner kronor för att undersöka hur negativa utsläpp kan uppnås genom bland annat fysiska tester, studier på infångningstekniker samt genomförbarhetsstudier. Satsningen är en del av Industriklivet.

Utlysningen är ett startskott för att uppnå negativa utsläpp och därmed ett steg på vägen att uppfylla Sveriges klimatpolitiska mål. Utlysningen visar på ett tydligt intresse från både industri som akademi vilket även syns i bredden på projekten. Vi på Energimyndigheten kommer att följa projekten med stort intresse, säger forskningshandläggare Isabella Gustafsson.

I vårändringsbudgeten 2019 utvecklades Industriklivet för att också ge stöd till forskning och investeringar i teknik som kan leda till negativa utsläpp genom att avskilja, transportera samt geologiskt lagra växthusgaser som tagits ut ur atmosfären.

Energimyndigheten får genom regleringsbrevet för 2020 uppdraget att fortsatt ge stöd till projekt som kan bidra till att uppnå negativa utsläpp. Industriklivet – negativa utsläpp omfattar totalt 100 miljoner kronor 2020 och därefter 50 miljoner kronor per år fram till 2027. Utlysningar kommer att hållas löpande.

Läs mer om de beviljade projekten:  

Tester av BECCS genom HPC vid kraftvärmeverk

Projektet syftar till att uppföra en testanläggning för att genomföra långtidstester med HPC (Hot Potassium Carbonate)-tekniken på en del av rökgasflödet från det fliseldade kraftvärmeverket KVV8 vid Värtaverket. Se tidigare publicerad nyhet. Projektledare: Stockholm Exergi AB

Prediktion av koldioxidabsorberande klatrater

Syftet med projektet är att öka förståelsen för klatraters egenskaper och identifiera nya material för koldioxidabsorption. Projektledare: Holly Chemistry AB

Genomförbarhetsstudie för Bio-CCS inom Stora Enso svenska sulfatfabriker

Projektets syfte är att ge stöd för att utröna om det är möjligt att installera en fullskalig bio-CCS anläggning inom den svenska delen av Stora Ensos sulfatbutiker. Projektledare: Stora Enso AB  

Karakterisering av CO2-strömmar i BECCS

Projektets syfte är att få förståelse för hur användandet av biomassa påverkar processdesign och pres