Riskfyllt att handla julklappar på nätet från företag utanför EU

Vi handlar allt mer på nätet och coronapandemin har gjort att e-handeln ökat ytterligare. Många köper sina julklappar på nätet, men varor som du köper från företag utanför EU kan ha säkerhetsbrister eller vara energitjuvar. Nu varnar Energimyndigheten, Kemikalieinspektionen och Konsumentverket för riskerna och ger tips och råd i julhandeln.

Att handla julklapparna på nätet kan vara bekvämt men är också förknippat med risker för den som handlar. Varorna man köper kan ha brister om de köps från länder utanför EU. Till exempel kan julklapparna innehålla farliga ämnen eller inte uppfylla EU:s säkerhetskrav och krav på energieffektivitet. Det kan ofta vara svårt att veta från vilket land en vara köps när man handlar på nätet.

– Du vet inte riktigt vad du får. Kontrollsystemen som är standard inom EU finns inte utan du tar en stor risk när du privatimporterar något utanför EU. Dessutom är företagen svåra att nå både för konsumenter och för oss som tillsynsmyndigheter, säger Konsumentverkets generaldirektör Cecilia Tisell.

Riskerna är högre när du handlar från leverantörer utanför EU

Varor som till exempel leksaker, elektronik och belysning, som säljs inom EU ska vara CE-märkta och det ska finnas kontaktuppgifter till tillverkaren på förpackningen eller på varan. Om du handlar från en säljare utanför EU ska du veta att varorna inte alltid uppfyller de krav på bland annat säkerhet och energieffektivitet som finns inom EU.

Produkter som inte uppfyller säkerhetskraven kan vara livsfarliga. Till exempel kan smådelar som lossnar från leksaker innebära kvävningsrisk för barn. Varorna kan också innehålla farliga kemikalier som är förbjudna i EU.

Resultaten från ett nordiskt tillsynsprojekt om kemikalier i e-handeln där Kemikalieinspektionen deltog visade att 78 procent av produkterna och varorna som köptes direkt från företag utanför EU hade brister. Motsvarande siffra för produkter och varor som köptes från företag inom EU är 32 procent. Kontrollerna inkluderade bland annat analyser av kemikalier i elektronik, leksaker och andra varor såsom sportutrustning. Av dessa varor hade elektriska produkter överlägset flest brister.

– Varor som inte får säljas i EU på grund av brister i produkt- eller kemikaliesäkerheten kan levereras direkt hem till brevlådan. Som privatperson blir du själv importör och därmed ansvarig för att varorna inte innehåller förbjudna ämnen och är rätt märkta, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist.

Hållbar e-handel handlar också om energieffektivitet

Förutom säkerhets- och kemikalierisker finns det också risk att elektroniken du köper drar mer el. Reglerna om ekodesign och energimärkning gäller vid e-handel inom EU. Om du köper en produkt från ett land utanför EU riskerar du att gå miste om informationen som du annars har rätt att få som konsument.

Energimyndigheten hittar via sin marknadskontroll många produkter med bristande information och felaktig energimärkning och produkter som använder mer el än till&arin