En ny generation energimärkning från 2021

Här har vi samlat information för tillverkare, leverantörer och återförsäljare om den nya energimärkningen. Energimärkningen med skalan A+++ till D har ändrats och ersatts av skalan A till G. Den nya etiketten gäller för ett flertal produkter från år 2021 och framåt.

Energimärkning gammal till ny

Bild: Exempel på etikett för kylar och frysar för hushåll. Till vänster är energimärkningen som den såg ut fram till 28 februari 2021. Till höger är ett exempel på hur energimärkningen för kylar och frysar ser ut från mars 2021 och framåt.

EU-länderna har gemensamt beslutat att energimärkningen med pilar från grönt till rött och skalan A+++ till D allteftersom ska ändras och ersättas av skalan A till G. Färgerna på pilarna kommer vara de samma.

Varför behövs en ny energimärkning?

Energimärkningen har hjälpt till att driva på utvecklingen av energieffektiva produkter med bra resultat i mer än 25 år. På den nya energimärkningsetiketten har skalan ändrats till A-G, istället för A+++ till D, eller A++ till E som använts för ljuskällor. Att skalan ändrats beror på att produkter, tack vare kraven på ekodesign och energimärkning har blivit allt mer effektiva och att den tidigare skalan på så vis slagit i taket.

Lättare att se skillnad på olika energiklasser

Undersökningar visar att konsumenter är mer benägna att välja en mer energieffektiv klass på produkten om den har en annan bokstav, jämfört med om det bara skiljer ett par plustecken. De upplever skillnaden mellan ett A och B som större än skillnaden mellan A+++ och A++.

Driver på produktutvecklingen och hjälper konsumenter

Med en ny etikett kan energimärkningen fortsätta att driva på produktutvecklingen och hjälpa konsumenter att jämföra och göra välgrundade och energismarta val, även i fortsättningen.

Produktgrupper som har nya generationen energimärkning

Först ut att få den nya energimärkningen var några av de produktgrupper som har haft energimärkning allra längst.

Dryckeskylar och glassfrysar har energimärkning

Dryckeskylar, glassfrysar och andra så kallade kylar och frysar med direktförsäljningsfunktion har också energimärkning med skalan för energiklasser, från A till G. Energimärkningen ska hjälpa butiksägare och inköpare att välja energismarta kylar och frysar för varor som säljs i butikerna.

Så fungerar nya energimärkningen

Ny skala, A-G

Den nya skalan på energimärkningen blir A-G, där A är effektivast. De effektivaste produkterna på marknaden kan till en början finnas i energiklass B eller C, eller ännu längre ner på skalan i energiklass F eller G.

Energimärkningen visar andra funktioner

Beroende på vilken produkt det är visar energimärkningen även andra viktiga funktioner som vattenanvändning, buller och programtid.

Det går inte att jämföra de två olika generationerna energimärkningar

De bakomliggande testerna och beräkningarna har ändrats för att passa dagens konsumenter. Därför går det inte att direkt jämföra de två olika generationerna energimärkningarna för en produkt.

QR-kod underlättar för konsumenten

En QR-kod på energimärkningen ska underlätta för konsumenterna att direkt få mer information om produkten. Genom att skanna koden med en smartphone får konsumenten tillgång till informationen som finns i den europeiska databasen EPREL (European Registry for Energy Labelling). Alla tillverkare och importörer måste lägga in information om de energimärkta produkter de säljer på EU-marknaden i EPREL.

EPREL – den europeiska databasen för energimärkta produkter

Två varianter på energimärkning finns samtidigt

Energimärkningen ändras inte för alla produktgrupper samtidigt. Det kommer att finnas till exempel torktumlare och ugnar där energimärkningen har skalan A+++ till D. Det betyder att det finns två varianter av energimärkningar samtidigt.

Vilken energimärkning som ska användas beror på vilken produktgrupp det är, alla produkter i en grupp har dock samma skala på energimärkningen. Den nya energimärkningen kommer allteftersom att införas för fler produkter.

Mer information och E-learning

Informationsmaterial finns på webbplatsen label2020.eu och energimarkning.se som är den motsvarande svenska webbplatsen som Energimyndigheten ansvarar för. Här finns bland annat ett webbaserat E-learning verktyg där leverantörer och återförsäljare kan lära sig mer om nya generationen energimärkning.

EU-projektet Label 2020

EU-projektet Label 2020 ska hjälpa till att marknadsföra och förklara den nya energimärkningen. Här samarbetar Energimyndigheten med 16 andra medlemsländer Projekt har fått finansiering från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 under bidragsavtal nummer 847062.