Sista slutförandedatum för solcellsstödet och energilagerstödet flyttas fram på grund av covid-19

Regeringen har beslutat att flytta fram sista slutförandedatum för solcellsstödet och energilagerstödet med sex månader. I samband med detta har regeringen också infört ett ansökningsstopp för solcellsstödet som träder i kraft efter 7 juli 2020.

Besluten från regeringen den 11 juni 2020 att skjuta fram sista slutförandedatum är i linje med det som Energimyndigheten framförde i sin hemställan den 5 maj 2020 och innebär i praktiken ändringar i förordningarna 2009:689 och 2016:899 som reglerar energiteknikstöden. Slutförandedatum är det datum du senast ska vara klar med din installation, med andra ord den dag systemen senast ska vara anslutna till elnätet. Det är länsstyrelsen som beslutar om datum för slutförande.

– Det handlar inte om en utökning av stöden som helhet, utan förändringarna är tänkta att hjälpa de som faktiskt blir drabbade av förseningar med anledning av covid-19. Det betyder att de som får en beviljad ansökan nu tryggare kan genomföra sin installation, säger Christopher Frisk på Energimyndigheten.

Regeringen har också beslutat om att införa ett ansökningsstopp för solcellsstödet som länge varit översökt, ett stopp som träder i kraft efter den 7 juli 2020. Övriga bestämmelser i förordningarna är därmed samma som innan och det kommer fortfarande endast vara möjligt att få sin ansökan beviljad om det finns medel tillgängligt. Stoppet gäller inte energilagerstödet som hittills inte varit översökt.  

Finansdepartementet har nu ett förslag om ett skatteavdrag för installation av solceller, laddningspunkter för elfordon och energilager för egenproducerad el ute på remiss. Avdraget skulle enligt detta förslag gälla från 1 januari 2021, och förslaget innehåller bland annat ett 15-procentigt avdrag för material och arbetskostnader för solel upp till max 50 000 kr per år per person. Samtidigt kan man redan idag i de flesta fall få ROT-avdrag om totalt ca 9 procent på sin investering som privatperson.

Nyheter