Smarta vägguttag kräver kloka användare

Smarta vägguttag kan ha många finesser, men använd dem klokt för att inte öka energianvändningen. Energimyndighetens test visar att det går att minska energianvändningen i framtiden för så kallade smart-plugs, men det krävs också kloka användare.

De effektivaste smarta vägguttagen drar bara en tredjedel så mycket energi jämfört med de som använder mest. Det visar Energimyndighetens test av 14 så kallade smarta flyttbara vägguttag (smart-plugs). De sätts direkt i det vanliga fasta vägguttaget och kopplas till olika produkter i hemmet som du vill kunna styra.

Foto: Arvid Rönnberg.


Ett smart vägguttag använder själv energi för att fungera. Fokus i testet har varit på hur mycket energi de använder när de är på och när de är i nätverks-standby. De testade vägguttagen drar mellan 12 och 4 kilowattimmar per år om de skulle vara på hela tiden. Även i nätverks-standby drar de mellan 6 och 2 kilowattimmar årligen.

- Att det är skillnad i energianvändningen betyder att det går att minska energianvändningen för smarta vägguttag i framtiden, berättar Arvid Rönnberg som ansvarar för testet vid Energimyndighetens Testlab.

För att efterlikna verklig användning har en LED-lampa på knappt 4 watt och en tv-apparat på 56 watt kopplats till de 14 smarta vägguttagen.

- Det är extra viktigt att tänka på energianvändningen om du vill kunna styra enstaka produkter med låg effekt, som en LED-lampa på 4 watt. Då kan styrningen via vägguttaget öka energianvändningen med upp till 30 procent, säger Arvid Rönnberg.

Det är smartare att koppla flera lampor till samma uttag, men då går de inte längre att styra lamporna individuellt. Detta visar att det även behövs kloka användare för att vägguttagen ska vara smarta.

Standard för datakommunikation påverkar energianvändningen

Vilken standard för datakommunikation som används för att koppla ihop vägguttaget med det lokala nätverket har viss betydelse för hur hög energianvändningen blir. Lite förenklat använder vägguttag som kommunicerar med hjälp av standarden Wifi mer energi när de används jämfört med de som har standarderna Zigbee eller Zwave. Det beror på att Zigbee och Zwave är mer anpassade för den här typen av produkter, där det inte är så mycket data som behöver överföras på en och samma gång. Testet visar att det även finns skillnad i energianvändningen mellan olika smarta vägguttag som använder samma standard för att kommunicera med det lokala nätverket.

Visar fel energianvändning

Åtta av de 14 smarta vägguttagen kan också mäta och visa energianvändningen på produkter som kopplas till uttaget. Generellt har de svårast för att mäta låga effekter rätt, i det här testet representerat av en LED-lampa på 4 watt. Alla klarar av att mäta högre effekter, som tv-apparaten på 56 watt. Tre av de åtta vägguttagen kan även mäta energianvändningen rätt vid låga effekter. Dock är det inget vägguttag som också räknar med den egna energianvändningen, vilket betyder att alla de testade vägguttagen visar mer eller mindre fel energianvändning för konsumenten.

Tre faktorer som påverkar energianvändningen

I testet har Energimyndigheten identifierat tre faktorer som påverkar de smarta vägguttagens energianvändning.

  1. Vägguttag som kan mäta och visa energianvändningen drar mer energi än vägguttag utan denna funktion.
  2. Det är klokt att koppla flera produkter till samma vägguttag, använd inte fler smarta vägguttag än du behöver.
  3. Hur vägguttaget kommunicerar har betydelse för energianvändningen. Lite förenklat är det energismartare med Zigbee eller Zwave än med Wifi, men det finns undantag.

Alla klarar ekodesignkrav för nätverks-standby

All testade vägguttag klarar dagens ekodesignkraven på max 2 watt i nätverks-standby. Kraven för standby är bindande och gemensamma för EU-länderna och gäller för många olika uppkopplade produkter. Produkter som har högre energianvändning än kraven tillåter får inte säljas.

Nyheter