Underlag för tekniska justeringar

Energimyndigheten och NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) återrapporterar i dag underlag för tekniska justeringar av kvoter för 2021. Myndigheternas förslag innebär att 2021-kvoten för Sverige sänks från 0,263 till 0,255 och höjs för Norge från 0,188 till 0,193.

Energimyndighet ska enligt uppdrag i regleringsbrev för år 2020 redovisa underlag för tekniska justeringar av kvoter för beräkning av kvotplikt. Rapporten som har överlämnats till regeringen hittar du här.

Energimyndighetens förslag på grundterm och justeringsterm för år 2021 innebär att kvoten för år 2021 sänks från 0,263 till 0,255. Beräkningar är gjorda bland annat utifrån faktisk tilldelning inom övergångsordningen och annullering för år 2019.

NVEs förslag på tekniska justeringar innebär att kvoten för år 2021 höjs från 0,188 till 0,193. NVEs underlag för tekniska justeringar kan ni hitta här.