Viktigt att kontrollera solcellsanläggningen innan den tas i drift

Villaägare med solcellsanläggningar bör låta kontrollera anläggningen innan den tas i drift och det ska finnas fullständig dokumentation om systemet. Detta är rådet till solcellsägare efter att Energimyndigheten har låtit besiktiga ett 40-tal solcellsinstallationer på villatak. Fokus har varit på att upptäcka eventuella brister i installationerna.


Fotograf: Oskar Lürén 

Energimyndigheten har låtit forskningsinstitutet RISE, Research Institutes of Sweden, besiktiga ett 40-tal solcellsinstallationer för att få en bild av hur solcellssystemen är installerade och hur de fungerar för villaägaren i praktiken.

Fokus har varit på att upptäcka brister i installationerna. I uppdraget har även ingått att kartlägga vilka olika slags solcellsmoduler och växelriktare som finns på den svenska marknaden och detta har sammanställts i en marknadsöversikt. Solcellsanläggningarna som besiktigades installerades under perioden 2011 till 2018 på villatak i Sverige från norr till söder.

Det är ovanligt med oberoende besiktningar av nyinstallerade solcellsanläggningar på villor och det förekommer att den tekniska dokumentationen inte är komplett eller saknas helt.

– Installatören bör kontrollera solcellsanläggningen innan den tas i drift. Villaägaren i sin tur behöver få en genomgång av installatören för att veta hur anläggningen ska skötas, och dessutom få dokumentation för hela solcellssystemet, säger Jonas Pettersson, projektledare för studien vid Energimyndighetens Testlab.

För att få en så bra bild av marknaden som möjligt finns bland de besiktigade solcellsinstallationerna både traditionella solcellsmoduler och sådana som är integrerade i byggnaden. Solcellssystemen installerades under perioden 2011 till 2018 på villatak i Västra Götaland, Stockholmsområdet och i Norrbotten.

Brister som har identifierats vid besiktningarna

Brister som har identifierats vid besiktningarna kan delas in i tre kategorier:

  • Brister i den elektriska installationen
  • Bristande eller ingen dokumentation över solcellsanläggningen till villaägaren
  • Otillräcklig säkerhetsutrustning på taken, till exempel stegar och fallskydd.  

Översikt av olika typer av solcellsmoduler och växelriktare

I uppdraget har det även ingått att sammanställa en översikt över olika typer av solceller och växelriktare för villor på den svenska marknaden. Informationen vänder sig till installatörer, kommunala energi- och klimatrådgivare och konsumenter som vill ha mer information om tekniken innan de bestämmer sig för att låta installera solceller.

Energimyndigheten tar tillvara på erfarenheterna från besiktningarna och genomgången av olika solcellsprodukter som finns på marknaden och startar under våren ett nytt test av solcellssystem för privatpersoner. Testerna kommer att genomföras av RISE Research Institutes of Sweden. Resultaten kommer att vara klara tidigast 2021.

Nyheter