Webbinarier om den senaste forskningen på transportområdet

Jobbar du med transportfrågor i en kommunal eller regional verksamhet? I så fall har du möjlighet att ta del av de senaste resultaten från Energimyndighetens forskning för hållbara transporter. Under året anordnar vi en webbseminarieserie där forskare som fått stöd från Energimyndigheten presenterar sina resultat och slutsatser från olika transportprojekt.

Forskning kan ge kommuner och regioner viktiga underlag och infallsvinklar inför beslut om lokala transportprojekt. Under webbinarieserien ”Forskarnytt för transporteffektiva kommuner” får du möjlighet att både lyssna och ställa frågor direkt till forskare.

Webinarierna samlar framförallt resultat från Energimyndighetens forskningsprogram Transporteffektivt samhälle vars syfte är att undersöka smarta lösningar för transporteffektivitet inom områden som mobilitet, beteende, godstransporter och samhällsplanering.

Vi välkomnar deltagare från alla typer av organisationer men innehållet kommer vara särskilt riktat till personer som jobbar med transportfrågor i kommuner eller regioner.

Tillfällen och anmälan


3 april 2020 kl. 10.00–12.00

Förändrat beteende i transportsektorn - del 1

 • Energieffektivare arbetspendling: Betydelsen av motivation vid utformning av beteendepåverkansprogram
  Föreläsare: Lars E Olsson, professor inom psykologi, Karlstad universitet
 • Förutsättningar och incitament för ändrat beteende för energieffektivare resor
  Föreläsare: Lena Hiselius, universitetslektor, avdelningschef trafik och väg, Lunds universitet


14 maj 2020 kl. 13.00-15.00  

Förändrat beteende i transportsektorn - del 2

 • Att förändra människors dagliga resande – målkonflikter, drivkrafter och konsekvenser
  Föreläsare: Annika Nordlund, universitetslektor, Umeå universitet
 • Digital plattform för att genom nudging främja hållbara resvanor
  Föreläsare: Katharina Paoli Brunat, VD Nudgd AB
   

28 augusti kl. 10.00-12.00  

Transporteffektiv planering

 • Mer transporteffektivt samhälle genom bättre förståelse av hur stadsbyggande påverkar trafikalstring
  Föreläsare: Emeli Adell, affärsområdesansvarig framtidens transporter, Trivector Traffic AB  
 • Energieffektivisering genom minskad biltrafik i städer – policy, process och institutioner
  Föreläsare: Karin Thoresson, senior forskare, VTI


Citylogistik

Under november-december kommer ett till två tillfällen att hållas under temat. Datum och föredragshållare kommer inom kort.

Anmäl dig här

Nyheter