23 svenska städer går före i klimatomställningen

I dag blev det klart vilka 23 städer som tillsammans med innovationsprogrammet Viable Cities och fyra myndigheter kraftsamlar för klimatneutrala och hållbara städer.

Förutom de tidigare 9 städerna får satsningen förstärkning av ytterligare 14 städer. Dessa städer omfattar tillsammans 40 procent av Sveriges befolkning.

– Det här är ett jättekliv framåt för klimatomställningen i Sverige, säger Olga Kordas, programchef på Viable Cities.

 

Den 1 oktober startar den andra fasen av Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Då kommer 23 svenska städer att arbeta tillsammans för att gemensamt hitta lösningar på de stora samhällsutmaningar som den globala uppvärmningen innebär.

– Det omställningsarbete som vi gör tillsammans inom Viable Cities är otroligt viktigt, och ger ringar på vattnet både här i Sverige och i EU. Därför är det mycket glädjande att kunna välkomna ytterligare 14 städer som tillsammans med de tidigare nio banar väg för framtidens hållbara städer, säger Robert Andrén, generaldirektör vid Energimyndigheten.

– Det omställningsarbete som vi gör tillsammans inom Viable Cities är otroligt viktigt, och ger ringar på vattnet både här i Sverige och i EU. Därför är det mycket glädjande att kunna välkomna ytterligare 14 städer som tillsammans med de tidigare nio banar väg för framtidens hållbara städer, säger Robert Andrén, generaldirektör vid Energimyndigheten.

Satsningen är Sveriges hittills största på klimatomställningen i städer, med en total budget om över 200 miljoner kronor. Olga Kordas, programchef Viable Cities, betonar att uppväxlingen betyder mycket för arbetet framåt.

– Många av de här städerna har redan kommit långt i klimatomställningen, det är fantastiskt. Nu måste vi hitta nya arbetssätt så att de lösningar som finns kan omsättas snabbt och av fler. Vi har inte tid att prata längre – nu måste vi göra, göra, göra, säger Olga Kordas.

Umeå kommun är en av de nio städerna som har varit med i satsningen sedan starten 2019. Hans Lindberg, är kommunstyrelsens ordförande (S) i Umeå:

– Det känns fantastiskt att vi nu blir många fler som driver på städernas klimatomställning i Sverige. Det ger inte bara ännu mer kraft till vårt gemensamma förändringsarbete. Det innebär också fler städer att lära av och dela våra erfarenheter med, säger Hans Lindberg.

För att hålla tempo kommer alla städer att bjudas in till en serie workshops under hösten. Bland annat kommer de att introduceras till processen för arbetet med Viable Cities Klimatkontrakt 2030 – ett unikt verktyg som konkretiserar vad städer och myndigheter åtar sig och genomför för att accelerera klimatomställningen.

Redan den 8 december, på European Viable Cities Day, kommer alla städer att signera antingen ett reviderat Klimatkontrakt 2030, eller – för våg 2-städerna – en avsiktsförklaring som en förberedelse för att signera kontraktet nästa år.

 

 

Nyheter