Informationsmöte 4 juni om utlysningen verifiering av energiinnovationer med kund

Nu har små- och medelstora företag möjlighet att söka stöd för sina energiinnovationer. Med anledning av den aktuella utlysningen så anordnar Energimyndigheten ett informationsmöte.

Utlysningen ska stödja verifiering av energiinnovationer samt förbereda dessa inför en kommersiell fas eller inför ett större pilot- och demonstrationsprojekt.

Informationsmötet riktar sig till små och mellanstora företag som vill veta mer om utlysningens inriktning och ansökningsprocess. Energimyndigheten stödjer affärsutveckling som ett led i att möjliggöra och påskynda omställningen av energisystemet.

Utlysningen avser stöd i form av bidrag med högst 45 procent av stödgrundade kostnader per stödmottagare. Maximalt totalt stödbelopp per projekt är två miljoner kronor. Verifieringen av nya produkter och tjänster ska ske tillsammans med kund.

Enskilda projekt kan inte diskuteras under mötet, maila eller ring någon av kontaktpersonerna för utlysningen för att få ytterligare hjälp.

Tid: 4 juni 2021, kl. 14.00-15.00

Var: Microsoft Teams , ingen föranmälan behövs