Ver 2021: Verifiering av energiinnovationer med kund

Sök stöd för projekt som syftar till verifiering av nya produkter och tjänster vilka har ett tydligt affärsfokus och potential att bidra till omställningen av energisystemet. Verifieringen ska ske tillsammans med kund. Nu är Mina Sidor öppet för ansökningar!

Sista dag för ansökan 2021-08-25
Utlysta medel ca 25 miljoner kronor

Projekt som verifierar en energiinnovation med kund kan få stöd

Energimyndigheten stödjer affärsutveckling som ett led i att möjliggöra och påskynda omställningen av energisystemet. Syftet med den aktuella utlysningen är att bidra till ett framtida hållbart energisystem genom att stödja verifiering av energiinnovationer samt förbereda dessa inför en kommersiell fas eller inför ett större pilot- och demonstrationsprojekt.

Utlysningen avser stöd i form av bidrag med högst 45 % av stödgrundade kostnader per stödmottagare. Maximalt totalt stödbelopp per projekt är 2 miljoner kronor. 

Max en ansökan per sökande företag.

Sista dag att lämna in ansökan är 25 augusti. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan senast kl. 16.00 för att ha tillgång till support i det nya ansökningssystemet.

Vem kan söka?

Energimyndigheten välkomnar ansökningar från små och medelstora företag (SMF) som är juridiska personer.  

Ansökan ska inkludera dokumentet ”Ytterligare ansökningsfrågor” och ett LOI (Letter of Intent/avsiktsförklaring) med kravställande kund, där kundens engagemang och intresse i projektet framgår.  

Utlysningen är inriktad mot innovationer (tjänster och produkter) som kan bidra till ökad tillförsel av förnybar energi eller till energieffektivisering, och som därutöver även kan uppvisa en tydlig kundnytta, god affärspotential samt goda förutsättningar att nå en storskalig tillämpning. Innovationen ska ha en trovärdig potential att kunna bidra till omställningen av energisystemet i Sverige eller globalt samt bör kunna bidra till fler arbetstillfällen i Sverige och ökade exportintäkter. Är innovationen teknikbaserad ska den ha uppnått TRL 3 men inte utvecklats längre än TRL 8 för att kunna beviljas stöd.  

Stöd kan sökas för riktade insatser som bidrar till vidareutveckling och verifiering av innovationen tillsammans med kund samt därutöver även för affärsutvecklingsinsatser och förberedelser inför kommersiell fas.  

Energimyndigheten vill gärna se fler ansökningar från tjänstesektorn och icketraditionella energiinnovationer. Energimyndigheten ser även positivt på en mångfald av perspektiv i projektet.   

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i december 2021. Projektet kan starta tidigast januari 2022.

Informationsmöte

Delta på vårt informationsmöte den 18 augusti

Tid: 18 augusti 2021, kl. 10.00-11.00
Var: Microsoft Teams , ingen föranmälan behövs

Ansökning sker i Mina sidor

Observera att ansökningar till denna utlysning sker i verktyget Mina sidor.

Mer information om hur ansökningsformuläret ser ut och vilken information du behöver ta fram för din ansökan kan du läsa här.

Du har möjlighet att titta in i vår öppna hjälpstuga där du kan få hjälp om du har frågor kring inloggning eller ansökningsformuläret.

Hjälpstugan är öppen följande tider och finns på Microsoft Teams.

  • 4 juni kl 9.00-11.00
  • 17 juni kl 9.00-11.00
  • 23 juni kl 13.00-15.00
  • 19 augusti kl 9.00-11.00
  • 25 augusti kl 13.00-15.00

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska och vara komplett när den lämnas in. Ytterligare information och bedömningskriterier hittar du i den fullständiga utlysningstexten.  

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Peter Svensson: 016-544 23 89

Sara Ceder: 016-544 21 30

Emilia Darsell: 016-544 20 23

Iana Taranenko: 016-544 24 71

Utlysningar

Utlysningsarkivet