Informationsmöte om deltagande i IPCEI Vätgas

Nu finns det möjlighet för svenska företag att delta i ett gemensamt europeiskt projekt om vätgas. Energimyndigheten bjuder in till informationsmöte för de som är intresserade av att ansöka.

IPCEI är stora innovationsprojekt som inkluderar en hel del risker och som kräver en samordnad insats och gränsöverskridande investeringar från offentliga myndigheter och industrier i flera medlemsstater för att förverkligas. De riktar sig särskilt till nya industriområden som inte realiseras på grund av olika hinder.

Övergripande projektkriterier:

  • Innovation - det av företaget föreslagna projektet ska vara mycket innovativt och gå längre än aktuell teknik och kunskap inom området
  • EU-samarbete – projektet ska tydligt förbättras genom ett samarbete med andra europeiska projekt inom IPCEI Vätgas. Projektet måste också ge ett betydande bidrag till att minska växthusgasutsläppen nationellt och internationellt.

Eftersom ansökningsprocessen för att delta i IPCEI Vätgas är mycket omfattande bjuder Energimyndigheten in till ett informationsmöte för att informera om de olika delarna i processen.

I anslutning till informationsmötet kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor via mail om ansökningsprocessen. Sista ansökningsdag till IPCEI Vätgas är i mitten på mars.

Informationsmötet:

Tid: 19 februari 2021, kl. 14.00-15.00

Plats: Digitalt via Teams. Länk skickas ut inför mötet

Sista dag för anmälan till mötet: 18 februari 2021