Nu öppnar Mina Sidor för de första ansökningarna för finansiering inom Forskning och Innovation

Idag börjar Energimyndigheten använda Mina Sidor för vissa ansökningar för stöd inom finansiering av forskning och innovation. Det är ansökningar inom utlysningarna EELYS och Industriklivets utlysning för forskningsprojekt som i första steget kommer att använda Mina Sidor istället för E-kanalen.

I det nya verktyget får du som söker stöd, inom finansiering av forskning, mer transparens och en effektivare kommunikation med Energimyndigheten.

Om du har sökt stöd hos oss förut är mycket sig likt, men några saker är nya:

  • Du ska bifoga fullmakter från behörig företrädare för de organisationer som söker stöd i projektet
  • Du ska uppge på vilken geografisk plats varje projektpart i huvudsak genomför projektet.
  • Om utlysningen har specificerat utfallsmål ska du kryssa för vilka utfallsmål som projektet förväntas bidra till.
  • Du ska beskriva om köns-eller genusperspektiv är tillämpligt för projektet, samt redovisa jämställdhet i projektgruppen. 
  • Du kan beskriva genomförandet genom att ange leveranser och milstolpar i projektet.
  • Du ska uppge stödberättigande kostnader och finansiering för varje projektpart.
  • Du fyller i varje projektparts stödberättigande kostnader och finansiering, sedan räknar verktyget ut det sökta stödet.

Som stöd finns en hjälpsida med en steg-för-steg guide som förklarar alla delar av ansökningsverktyget. 

Under 2021 fasar vi successivt in Mina sidor för att hantera ansökningar till våra utlysningar. Vilka utlysningar som ska hanteras i Mina Sidor står i utlysningstexterna.

Under 2022 är planen att lämna E-kanalen helt och att Mina Sidor används för alla ansökningar om stöd till forskning och innovation.