Ny utlysning från Innovationsfonden öppnar idag

Idag öppnar en ny utlysning från EU:s Innovationsfond. Utlysningen riktar sig till företag som har demonstrationsprojekt som är större än 7,5 miljoner euro och belägna inom EU, Norge och Island. Total budget för utlysningen är cirka 1500 miljoner euro.

Nu har svenska företag möjlighet att söka stöd i en ny utlysning från EU:s Innovationsfond. Stödet gäller demonstrationsprojekt av innovativ teknik som bidrar till att minska växthusgasutsläpp. Projekten har möjlighet att få stöd i form av bidrag med upp till 60 procent av projektens stödgrundande kostnader.

Ansökningsförfarandet sker i ett steg med en komplett ansökan med samtliga utvärderingskriterier. Innovationsfonden stänger utlysningen i mars 2022. Resultat från utlysningen planeras att presenteras i tredje kvartalet 2022.

Ansökan ska göras via Kommissionens ansökningsportal. Ansvarig europeisk myndighet för Innovationsfondens utlysningar är CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency). Svenska små och medelstora företag som avser att söka till Innovationsfondens utlysningar har möjlighet att få information och stöd i ansökningsprocessen av EU SME Support.   

Svenska företag som fått stöd från Innovationsfonden

I den första omgången av utlysningar till mindre projekt beviljades fyra svenska projekt stöd av totalt 32 utvalda projekt. Total budget för utlysningen var 122 miljoner Euro. De svenska demonstrationsprojekten genomförs av Gränges Finspång AB, Lignin Industries AB, Northvolt Battery Systems AB samt Essisty Hygien and Health AB.

Resultatet från bedömningen av den första omgångens utlysning till stora projekt förväntas i november 2021.

EU:s Innovationsfond

EU:s innovationsfond är ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ teknik som bidrar till att minska växthusgasutsläpp.

Fonden ska stödja projekt som demonstrerar mycket innovativa tekniker, processer eller produkter, som är tillräckligt mogna och som har en betydande potential att minska utsläpp av växthusgaser. Det sker genom att erbjuda finansiellt stöd som är skräddarsytt för de stödberättigade projektens marknadsbehov och riskprofiler, och samtidigt bidra till möjligheten att attrahera ytterligare offentliga och privata medel.

Energimyndigheten är nationell kontaktpunkt för Innovationsfonden och representerar Sverige i Innovationsfondens expertråd.