Stöd finns att söka för fossilfria transporter och robust elsystem på Gotland

Har ditt företag en idé om hur ni kan bidra till fossilfrihet inom transportsektorn eller till en ökad försörjningstrygghet? Nu finns det möjlighet att söka finansieringsstöd från Energimyndigheten.

Energimyndigheten har i uppdrag att verka för att Gotland ska vara ett pilotområde som går före i omställningen till ett hållbart energisystem. Som ett led i det uppdraget har nu Energimyndigheten öppnat en utlysning som riktar sig till små- och medelstora företag (SMF), eller stora företag i samarbete med SMF, som har idéer eller lösningar som kan bidra till att ställa om Gotlands transportsystem.  

Genom utlysningen vill Energimyndigheten finansiera innovativa utvecklings- och demonstrationsprojekt i syfte att nå ett transporteffektivt samhälle och robust elsystem. Projekten/lösningarna ska gå att skala upp och ha hög relevans även för övriga Sverige.     

Utlysningen riktar sig till projekt inom följande utmaningar:

  • Omställning till ett mer transporteffektivt Gotland
  • En smart elektrifiering av Gotlands transportsystem
  • Lokal och robust användning av biodrivmedel
  • Effektivt samspel i energisystemet för att klara transporternas behov

Här hittar du utlysningen.

Den 28 juni kl 13.30 anordnar Energimyndigheten ett informationswebbinarium. Anmälan sker till Energipil...@energimyndigheten.se 

Via ovanstående e-post kan du även ställa frågor om utlysningen eller vid funderingar inför en ansökan.  

Mer information om Energimyndighetens Gotlandsuppdrag hittar du på webbsidan för Gotlandsuppdraget.