Årskrönika 2021 summerar svängig energimarknad

Ett kraftigt stigande oljepris, fortsatt inställda investeringar och uppskjutet underhåll av anläggningar, samt ett ökat fokus på frågor kring energifattigdom och energi som politiskt verktyg. Det är några av händelserna som summeras i Energimyndighetens årskrönika för 2021.

Energimyndighetens årskrönika publiceras nu för de globala energimarknaderna, biodrivmedel, fasta biobränslen samt för elmarknaden. Summeringen ger dig en överblick av året som gick och en uppdaterad grund inför året som kommer.

Under 2021 har energimarknaderna bland annat:

  • fortsatt att i stor utsträckning påverkas av den pågående pandemin med kraftigt minskad efterfrågan, inställda investeringar och uppskjutet underhåll av produktionsanläggningar från föregående år.
  • haft ett utbudsunderskott och rekordhöga priser på de europeiska marknaderna för kol, naturgas och utsläppsrätter under 2021.
  • varit särskilt händelserikt på den globala naturgasmarknaden med rekordhöga och volatila priser – något som kan beskrivas som en perfekt storm av händelser.

Energifrågor högt upp på agendan

Trenden mot ökade klimatambitioner som märktes tydligt under 2020 har fortsatt även under 2021. Men de höga energipriserna har lett till en polariserad debatt kring energiomställningen och dess kostnader. Efter ett år av kraftiga prissvängningar på energimarknaderna och ett ökat fokus på frågor kring energifattigdom och energi som maktpolitik kommer frågorna att vara högst aktuella även under 2022.

– Vi har en annan utgångspunkt nu jämfört med förra året, samtidigt är det valår i Sverige och en försämrad relation mellan EU och Ryssland, EU:s största leverantör av naturgas. Det kommer bli ett intressant år på energimarknaderna, säger analytiker Rebecka Bergholtz på Energimyndigheten

Välkommen att läsa vår årskrönika och prenumerera gärna på våra marknadsbevakningar.

Årskrönika om energimarknader 2021 (PDF)

Prenumerera på marknadsrapporter