Nuläget på elmarknaden

Varje månad sammanfattas läget på elmarknaden och beskriver de fundamentala faktorer som bestämmer utvecklingen av elpriset.