EU i samtal med Sverige om stödsystem för bio-CCS

Avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) är en kompletterande åtgärd som Sverige satsar på för att nå klimatmålen. Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen utformat ett stödsystem för att främja användning av bio-CCS i Sverige. Nu är förslaget uppe för prövning i EU-kommissionen.

Regeringskansliet har inlett samtal med EU-kommissionen om statsstödsprövning av Energimyndighetens förslag till stödsystem för bio-CCS. I det inledande arbetet utbyts nu frågor och svar mellan parterna, nästa steg utgör den formella prövningen. Energimyndighetens förhoppning är att EU-kommissionen meddelar sitt formella beslut under första kvartalet 2023.

Stödsystemet för bio-CCS innebär att Energimyndigheten får bevilja stöd till svenska anläggningar för avskiljning, transport och permanent lagring av koldioxid med biogent ursprung i 15 år som längst. Urval av stödmottagare sker genom ett omvänt auktionsförfarande. Den som uppfyller villkoren för stödet och har lägst bud i den omvända auktionen kommer att tilldelas stöd.

Auktion tidigast 6 månader efter EU-kommissionens beslut

Energimyndighetens fortsatta arbete med driftstödet är beroende av regeringens arbete med förordning och EU-kommissionens statstödsprövning. Myndigheten uppskattar att en omvänd auktion tidigast kan utlysas cirka 6 månader efter att EU-kommissionen meddelat sitt formella beslut.

Stödmottagaren förväntas sedan efter tilldelningsbeslut från Energimyndigheten behöva cirka tre år för att bygga en fullskalig anläggning och utveckla nödvändig infrastruktur för transport och lagring. Utbetalning av stöd kan ske tidigast 2026 när anläggningen är driftsatt och stödmottagaren kan uppvisa verifierade uppgifter om att den avskilda biogena koldioxiden har lagrats permanent.

Frågor och svar om CCS och stödsystemet

Nyheter