Förslag till ny märkning ska underlätta nybilsköpare att göra hållbart val

I dag står transportsektorn för en betydande del av Sveriges totala utsläpp. På uppdrag av regeringen har Energimyndigheten tagit fram ett förslag på en märkning av nya lätta fordon. Märkningen ska göra det enklare för nybilköpare att göra ett hållbart val, och bidra till en utveckling av fordonsflottan mot fordon med mindre miljöpåverkan.

Förslaget till märkningen guidar nybilsköparen att välja fordon med bättre energieffektivitet och lägre växtgasutsläpp under fordonets hela livscykel. Märkningen beskriver även vilken miljöpåverkan fordonet har vid tillverkning och skrotning. Med lätta fordon menas personbilar Klass I och lätta lastbilar med en totalvikt som inte överstiger 3,5 ton.

Energimyndigheten vill också göra det enkelt för nybilsköpare att få fördjupad information om fordons miljöpåverkan. Därför föreslås att Energimyndigheten tillhandahåller det på en särskild webbplats.

Utöver förslaget till märkning föreslår Energimyndigheten utveckling av krav på information i reklammaterial.

Vägledning om lätta fordons energianvändning och koldioxidutsläpp (pdf)

Bilaga till rapporten: Frågebatteri för produktions- och skrotningsfaserna (pdf)

Exempel på märkningen för fordon som drivs med el:

Märkningen för fordon som drivs med el.jpg

Klicka på bilden för att förstora

Nyheter