Årskrönika 2022 – ett turbulent år på energimarknaderna

Ett år som 2022 blir det tydligt hur globalt sammankopplade de olika energimarknaderna är. Konsekvenserna av kriget i Ukraina är globala och har spridit sig mellan de olika energislagen. Året har präglats av åtgärder för att dämpa effekterna av den utmanande energisituationen över alla energislag.

Energimyndighetens årskrönika för de olika energimarknaderna ger en överblick av året som gått och en första analys av vad som väntas för 2023.  

Under 2022 har energimarknaderna bland annat: 

  • Blivit starkt påverkade av kriget i Ukraina,
  • präglats av volatila priser,
  • påverkats av nya regler och uppmaningar från EU som syftar till att minska behovet av rysk energiimport.

Energifrågor högt upp på agendan 

Världsläget med kriget i Ukraina i centrum fortsätter att påverka energiläget i Europa och Sverige. Relationerna mellan Ryssland, OPEC+-länderna, Kina och EU kommer att vara avgörande för hur vi kan stå rustade inför den kalla säsongen 2023. Samtidigt pågår många initiativ för att minska och till slut komma ifrån beroendet av energi importerad från Ryssland. Det mest samlade är EU-kommissionens paket REPowerEU, som just syftar till att EU ska bli oberoende av rysk energi fram till 2030. 

– Det har verkligen varit ett turbulent energiår. Trots det har vintern 2022–2023 tt bättre än vad många trodde. Det är dock många osäkerheter kvar när vi går in i 2023. Den kommande vintern kan bli utmanande även den, säger analytiker Olle Olsson på Energimyndigheten.

Välkommen att läsa vår årskrönika och prenumerera gärna på våra marknadsbevakningar. 

 

Nyheter