Digitalisering av ansökningsprocessen för EU ETS

Den 2 juni 2023 lanserar Energimyndigheten en ny e-tjänst för att ansöka om behörighet till unionsregistret för handel med utsläppsrätter inom EU.

Den nya e-tjänsten riktar sig till kontoombud och kontoinnehavare som behöver ansöka om eller uppdatera sin dokumentation för behörighet till unionsregistret. E-tjänsten ”Handel med utsläppsrätter (EU ETS)” når du via Mina sidor.

Om e-tjänsten för Handel med utsläppsrätter (EU ETS )

Mina sidor

Utdrag ur belastningsregistret

Energimyndigheten kan i och med en ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister hämta belastningsregisterutdrag direkt från Polismyndigheten. Detta innebär att sökande inte behöver inkomma med ett obrutet kuvert från belastningsregistret i samband med ansökan. Syftet med ändringen är att underlätta och förenkla administrationen för ombud och kontoinnehavare.

Utdrag ur belastningsregistret

Nyheter