En samlad bild över energiläget i Sverige

Nu finns publikationen och statistiksamlingen Energiläget 2022 att ladda ner. I Energiläget redovisas det samlade energiläget genom en tillbakablick över utvecklingen på energiområdet fram till 2020.

Energiläget 2022 innehåller statistik och analyser om användning och tillförsel av energi, energipriser, energimarknader samt aktuell energi- och klimatpolitik. Energistatistiken i denna publicering sträcker sig fram till 2020. Aktuella händelser och större förändringar som skett i omvärlden inom energiområdet till och med hösten 2022, redovisas i stora drag.

En tillbakablick på energiåret 2020

Året 2020 var ett speciellt år, starkt präglat av covid-19-pandemin. Restriktioner och rekommendationer i Sverige och andra länder ledde till lägre energianvändning, framför allt inom transportsektorn och industrin. Statistiken för 2020 avviker därmed från det normala och är svår att använda för jämförelser, både historiskt och som grund för framtida utveckling. Den är dock intressant för att se pandemins påverkan på energimarknaderna. Till exempel var elpriserna i Sverige under 2020 rekordlåga för att under 2021 stiga till väldigt höga nivåer.

Kommande publicering av Energiläget i siffror visar energiåret 2021

Energistatistiken i Energiläget 2022 sträcker sig i de flesta fall till 2020. Eventuell inverkan från händelser som skett efter 2020, exempelvis Rysslands invasion av Ukraina och högre energipriser, syns ännu inte i energistatistiken. Under våren 2023 kommer statistik avseende år 2021 kunna inkluderas i statistiksamlingen Energiläget i siffror.

För aktuell information om läget på energimarknaderna:

Energimyndighetens marknads- och nulägesrapporter.

Ladda ned Energiläget 2022

Ladda ned Energiläget 2022 från Energimyndighetens webbshop:

 

Som komplement till publikationen finns statistiksamlingen

Energiläget i siffror (Excel)

 

Nyheter