Ny utlysning: energirelaterad forskning tillsammans med andra länder

Svenska forskare, företag och offentliga aktörer har nu möjlighet att söka stöd för forsknings- och innovationsprojekt i samarbete med andra länder. Den 20 september öppnar den andra utlysningen inom CETPartnership – ett initiativ från EU som samlar flera energiområden och forskningsfinansiärer under samma paraply.

I utlysningen finns möjlighet att söka stöd för projekt inom bland annat industri, byggnader, elproduktion, energilagring, energisystem och energinät, CCS/CCU, förnybara bränslen samt värme och kyla.

Du som svenskt företag, forskare eller offentlig aktör har möjlighet delta i utlysningen och få finansiering för ett forsknings- och/eller innovationsprojekt. För att kunna söka behöver du samarbeta med partners från minst två andra länder och gemensamt ta fram och skriva en ansökan kopplat till ett av utlysningens temaområden.   

Energimyndigheten representerar Sverige i partnerskapet och bidrar med finansiering till projektkostnader för svenska organisationer. 

Utlysningen öppnar den 20 september

Utlysningen för 2023 öppnar den 20 september och ansökan genomförs i två steg. I det första steget lämnas en skiss, en så kallad pre-proposal, in i november 2023. I det andra steget lämnas en fullständig ansökan in under våren 2024. De svenska projektparter som går vidare i ansökningsprocessen kommer att kunna ansöka och få stödet utbetalat från Energimyndigheten.

Informationsmöte om utlysningen

Den 13 september hålls ett digitalt informationsmöte om utlysningen och ansökningsprocessen. Det kommer även finnas en separat del för svenska sökande där du kan ställa frågor direkt till Energimyndigheten.

Informationsmöte om CETPartnerships utlysning för 2023

Om CETPartnership

CETPartnership består av sju temaområden, så kallade Transition Initiatives (TRI:s), inom vilka svenska aktörer kan samverka med aktörer i andra länder och tillsammans söka finansiering för forsknings- och innovationsprojekt. Partnerskapet kommer till att börja med att pågå till 2028. Under de kommande sex åren planeras ett flertal utlysningar med en initial årlig budget på drygt en miljard kronor.

Mer om Clean Energy Transition (CETPartnership)

Temaområdena som finns utförligt beskrivna på partnerskapets webbplats.

Tematiska områden, CETPartnership 

Nyheter