Clean Energy Transition (CETPartnership)

Partnerskapet Clean Energy Transition är en ny satsning inom EU:s ramprogram Horisont Europa för forskning och innovation. Samarbetsmodellen ersätter ERA-Net Co-fund och är ett bredare och mer omfattande samarbete än ERA-Net med nationella och regionala forskningsfinansiärer från hela Europa. Du som svensk aktör har möjlighet att söka finansiering för samarbetsprojekt inom partnerskapet.

Partnerskapet Clean Energy Transition (CETPartnership) samlar merparten av de energiområden som forskningsfinansiärer i Europa tidigare samarbetat under ett och samma paraply.   

CETPartnership består av sju temaområden, så kallade Transition Initiatives (TRI:s) inom vilka svenska aktörer kan samverka med internationella aktörer och tillsammans söka finansiering.

Mer utförlig beskrivning av temaområdena finns längre ned och berör i korthet områden kopplat till industri, byggnader, elproduktion, energilagring, energisystem och energinät, CCS/CCU, förnybara bränslen samt värme och kyla.

Partnerskapet kommer till att börja med att pågå till 2028. Under de kommande sex åren planeras ett flertal utlysningar med en initial årlig budget på drygt en miljard kronor.  Energimyndigheten representerar Sverige i partnerskapet och bidrar med finansiering till projektkostnader för svenska organisationer. 

Vem kan söka finansiering från partnerskapets utlysningar?

Du som svenskt företag, forskare eller offentlig aktör har möjlighet delta i partnerskapets utlysningar och få finansiering för ett samarbetsprojekt. För att kunna söka behöver du samarbeta med partners från minst två andra länder och gemensamt ta fram och skriva en ansökan kopplat till ett av utlysningens områden.   

För att hitta relevanta samarbetspartners tillhandahåller samarbetet en matchmaking-plattform, B2Match.  

Inom vilka områden kan jag söka finansiering? 

Partnerskapet är indelat efter sju olika temaområden, så kallade Transition Initiatives (TRIs). 

På engelska heter områdena följande:
(Klicka på namnet för att läsa mer på samarbetets officiella webbplats)

De årliga utlysningstexterna kommer att tas fram med utgångspunkt från olika utmaningar kopplat till dessa sju tematiska områden.

För frågor kring temaområdena eller information om aktiviteter kopplade till dessa kan du kontakta ansvarig person via partnerskapets officiella webbplats.  

För kontakt med handläggare på Energimyndigheten skicka gärna ett mail till CETPart...@energimyndigheten.se

När kan jag söka?

Nästa utlysning öppnar i september 2023. Utlysningen kommer att läggas ut på Energimyndighetens webbplats under öppna utlysningar.

Mer om CETPartnership

I och med EU:s nya ramprogram Horisont Europa har EU-kommissionen infört förändringar i arbetet med samfinansierade partnerskap. Den tidigare modellen med så kallade ERA-Net Co-fund har omformulerats till ett större och mer omfattande samarbete med nationella och regionala forskningsfinansiärer i Europa.

Partnerskapet Clean Energy Transition samlar merparten av de områden som forskningsfinansiärer i Europa samarbetat inom på energiområdet tidigare men nu under ett och samma paraply. Energimyndigheten är med och leder arbetet tillsammans med Österrike.  

Partnerskapet finansieras av cirka cirka 70 forskningsprogram från 32 länder samt av EU kommissionen. Sverige och Energimyndigheten bidrar med pengar från forskning- och innovationsprogrammen Industriklivet, Framtidens elsystem, Bio+, Termo, E2B2 och Digitalisering möjliggör energi- och klimatomställningen.